Flyttstäd i Borås

En flytt är alltid ett ansträngande jobb och det är mycket som ska göras innan det är dags för att slutligen kunna lämna ifrån sig nyckeln till den gamla bostaden och gå vidare mot ny adress. Bara planering och packning av alla ägodelar kräver veckors arbete och är nog så krävande.  Låt därför oss på Ruta 7H underlätta för dig och utföra din flyttstädning i Borås.

Förutom det faktum att du själv då kan koncentrera dig enbart på själva flytten och få dig hemmastadd samt förbereda i din nya bostad så kan du också tryggt släppa besiktningen vetandes att din gamla bostad lämnas i ett strålande och väl godkänt skick utan anmärkningar.

Att veta precis vilka moment som ska ingå i en grundlig flyttstädning kan vara ganska så diffust och bidrar ofta till både förvirring och rädsla över att ha missat något väsentligt. När vi på Ruta 7H utför en flyttstädning så följer vi efter listan med de stadgar som satts upp och säkerställer därför att allt blir korrekt utfört för att ni ska kunna lämna nyckeln vidare utan att ens fundera kring bostadens skick.

På Ruta 7H strävar vi alltid efter ett klanderfritt  resultat och att du som kund ska känna dig trygg och samtidigt mer än nöjd över att ha tagit hjälp utav just oss för utförandet utav din flyttstädning.